Woonvisie Dordrecht

GOED WONEN IN DORDRECHT 2019 – 2031

De woningmarkt in Nederland is gespannen. Er is sprake van grote tekorten en de nieuwbouwaantallen zijn te laag om dit op korte termijn in te lopen. Mede door deze tekorten zijn de woningprijzen de afgelopen jaren sterk gestegen. De verwachting is dat de druk op de woningmarkt de komende jaren hoog blijft.

Ook in de Drechtsteden ervaren we deze druk. Verkoopprijzen lopen op, woningzoekenden doen er veel langer over om een passende woning te vinden (zowel bij koop als bij huur) en starters komen helemaal moeilijk aan een woning. De actuele woningmarkt is zeer onevenwichtig/ontwricht. Hierin is een taak voor de Rijksoverheid en lokale overheden weggelegd.

Voor meer informatie over de woonvisie van de gemeente Dordrecht klik hier.