Samen vol energie naar een aardgasvrij Dordrecht

Dordrecht zet in op de overstap van aardgas naar andere, schonere warmtebronnen. De Transitievisie Warmte 2021 beschrijft per buurt de route naar aardgasvrije woningen en gebouwen. Stap voor stap stopt Dordrecht met het gebruik van aardgas. Dordrecht gaat over op andere, schonere warmtebronnen voor het verwarmen van gebouwen en voor koken en douchen. In de Transitievisie Warmte 2021 leest u wat de overstap voor precies betekent. Zo kunt u daar vinden per buurt wat het meest duurzame alternatief is.

De beschreven route wil Dordrecht stap voor stap doorlopen, samen met al haar inwoners en ondernemers.