Huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:290 BW

Niet eerder waren andere partijen dan de verhuurders zo nauw betrokken bij de totstandkoming van het nieuwe ROZ model van 2012 voor winkels en andere bedrijfsruimten volgens het Burgerlijk Wetboek 7:290. Daar was dan ook alle reden toe. Allereerst vraagt de huidige tijd steeds meer om transparantie bij ontwikkelingen die alle stakeholders aangaan. Ook de marktomstandigheden en de economische crisis zijn belangrijke krachten geweest die de aanpassing noodzakelijk maakten. De lijstjes van standaard aanpassingen op het bestaande model werden onhandig lang en er ontstonden zowel alternatieve modellen als contracten die sterk afweken van het ROZ model. Het ROZ model dreigde daardoor haar gezag als startpunt van de onderhandelingen tussen huurders en verhuurders te verliezen.
Hoewel het nieuwe ROZ model voor het gemak het winkel contract wordt genoemd, kent het een veel breder toepassingsgebied en is ook vanuit die gebruikers belangrijke input geleverd.
Is dit nu een eenmalige actie geweest? Dat zeker niet, ook in de toekomst zullen de stakeholders betrokken blijven bij de verder ontwikkelingen en aanpassingen van het ROZ model, dat regelmatiger dan tot op heden tegen het licht zal worden gehouden.

Huurovereenkomst winkelruimte

De huurovereenkomst en algemene bepalingen van oktober 2012 kunt u hier downloaden. Wij verzoeken u om eerst de algemene voorwaarden van ROZ te lezen.

Algemene Voorwaarden ROZ februari 2009

Download hier de huurovereenkomst, de algemene bepalingen en de bijbehorende handleidingen en toelichting:

huurovk_winkelruimte.doc
algemene_bepalingen_.pdf

Handleiding Winkelruimte 2012_.doc

Toelichting winkelruimte (augustus 2008) 2012 volgt later

 

Bron: http://www.roz.nl/nl/roz/modellen/winkelruimte