Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:230a BW

In tegenstelling tot hetgeen in de ROZ model huurovereenkomst voor 7:290 bedrijfsruimte als uitgangspunt is opgenomen, is in dit model voor 7:230a bedrijfsruimte (opnieuw) gekozen voor huur ‘met alles erop en eraan’, voor zover aanwezige installaties en andere voorzieningen in het proces-verbaal van oplevering niet zijn uitgezonderd. In het model is (opnieuw) geen regeling met betrekking tot toekomstige huurprijsaanpassingen aan de markthuur opgenomen. Het staat partijen volledig vrij om daar elke gewenste afspraak over te maken.

Huurovereenkomst

De algemene bepalingen huurovereenkomst van juli 2003 kunt u hier downloaden. Wij verzoeken u om eerst de algemene voorwaarden van ROZ te lezen.

Algemene Voorwaarden ROZ (februari 2009)

Download hier de huurovereenkomst, de algemene bepalingen en de bijbehorende handleiding:

Huurovereenkomst kantoorruimte (doc.)
Algemene bepalingen kantoorruimte (juli 2003)
Handleiding Algemene bepalingen kantoorruimte (juli 2003)

 

Bron: http://www.roz.nl/nl/roz/modellen/kantoorruimte