DORDRECHT
Maria Montessorilaan 1N
€ 550.000 k.k.
Koop
In overleg...
De bouwhekken zijn verdwenen, bent u klaar om de laatste fraaie commerciële unit te kopen (of te huren) om hier uw onderneming in een geheel nieuw jasje te steken in dit dynamische gebied? De unit wordt casco opgeleverd en biedt u hiertoe alle ruimte. ...
De bouwhekken zijn verdwenen, bent u klaar om de laatste fraaie commerciële unit te kopen (of te huren) om hier uw onderneming in een geheel nieuw jasje te steken in dit dynamische gebied? De unit wordt casco opgeleverd en biedt u hiertoe alle ruimte.

Nieuw Land van Valk is een van de drie deelgebieden die zich bevinden tussen de Dordtse binnenstad en het Leerpark te Dordrecht. De totale gebiedsontwikkeling van Nieuw Land van Valk bevat drie deelgebieden: Leerpark, Valkhorst en Valkzicht. Het Leerpark biedt ongekend veel voorzieningen. Met de komst van circa 200 extra woningen in dit gebied is Nieuw Land van Valk een ideale plek voor uw onderneming.

De thans nog beschikbare commerciële unit maakt deel uit van Valkzicht fase 2; een appartementencomplex in het Nieuw Land van Valk, bestaande uit 53 nieuwbouwappartementen (42 appartementen en 11 maisonnettes), 4 commerciële units op de begane grond en 57 parkeerplaatsen.

De unit is uitstekend geschikt voor maatschappelijke en medische doeleinden en commerciële functies met inachtneming van de bestemmingsplan voorschriften. Desgewenst is er in de achtergevel nog een lichtopening te realiseren.

LOCATIE/BEREIKBAARHEID/ PARKEREN
De ligging nabij de N3, welke de A15 met de A16 verbindt, maakt het een bijzonder goed bereikbare locatie.
Er zijn in totaal nog 2 onoverdekte parkeerplaatsen (indexnummers 59 en 60) beschikbaar op het afsluitbaar parkeerterrein achter het gebouw. Koopsom: € 14.500,-- exclusief btw per plaats. Huurprijs: € 1.000,-- exclusief btw per jaar per plaats. Parkeren dient verder te geschieden in de directe omgeving langs de openbare weg (voor de deur en aan de achterzijde van het complex). Parkeren is hier betaald tegen een aantrekkelijk tarief.

BESTEMMING
Bij de gemeente Dordrecht vallen de units in het vigerende bestemmingsplan: ‘2e herziening Bestemmingsplan Leerpark’ dat werd vastgesteld bij Raadsbesluit van 24 juni 2014 en inmiddels geheel onherroepelijk in werking is. Op grond van artikel 4 van de bestemmingsplan voorschriften is de enkelbestemming van de locatie “Gemengd - 1” en beschikt de locatie over de dubbelbestemming “Waarde – archeologie -3” en de gebiedsaanduiding “veiligheidszone – vervoer gevaarlijke stoffen”.

De voor “Gemengd-1” aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wonen;
b. leerbedrijven;
c. winkelleerbedrijven;
d. maatschappelijk, in de vorm van voortgezet onderwijs, een kinderopvang en een bibliotheek;
e. kantoren;
f. ateliers;
g. kinderopvang;
h. parkeren;
i. een verbindingsweg ter plaatse van de aanduiding "verkeer";
j. een sportgebouw ter plaatse van de aanduiding "sporthal";
k. fietsenstalling;
l. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals verhardingen, groen, water, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen;

Een en ander met inachtneming van de specifieke gebruiksregels.
Specifieke gebruiksregels:
Voor het gebruik gelden de volgende regels:
a. de onder b tot en met f genoemde functies mogen uitsluitend op de begane grondlaag worden gerealiseerd;
b. in afwijking van het bepaalde onder c zijn geen winkelleerbedrijven in de vorm van koffieshops en/of speelautomatenhallen toegestaan;
c. toegestaan zijn bedrijfsactiviteiten uit de categorieën 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten;
d. bedrijfsactiviteiten als bedoeld in artikel 41 Wet geluidhinder en artikel 2.4 van het Inrichtingen en Vergunningenbesluit Wet milieubeheer zijn niet toegestaan;
e. kinderopvang is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de functieaanduiding "specifieke vorm van maatschappelijk - kinderopvang".

Volgens de begrippenlijst in artikel 1.33 van het bestemmingsplan, wordt een leerbedrijf gedefinieerd als: Een bedrijf, dat geen winkelkarakter heeft en dat een directe relatie met het onderwijs heeft, bijvoorbeeld in de vorm van het geven van praktijkonderwijs, het bieden van gelegenheid tot het opdoen van praktijkervaring of het meewerken aan -in samenwerking met het onderwijs ontwikkelde- innovatietrajecten.

Volgens de begrippenlijst in artikel 1.48 van het bestemmingsplan, wordt een winkel leerbedrijf gedefinieerd als: Een bedrijf, gericht op de uitoefening van detailhandel, met detailhandel vergelijkbare commerciële dienstverlening en/of horeca, dat een directe relatie met het onderwijs heeft – bijvoorbeeld in de vorm van het geven van praktijkonderwijs, het bieden van gelegenheid tot het opdoen van praktijkervaring of het meewerken aan -in samenwerking met het onderwijs ontwikkelde- innovatietrajecten, waarvan vestiging binnen het plangebied de stedelijke detailhandelsstructuur niet mag verstoren.

De term "leerbedrijf" is in het kader van deze gebiedsontwikkeling eenvoudig inpasbaar. Ontwikkelaar Heijmans is samen met Coöperatie Leerpark (50% Da Vinci College - 50% gemeente) mede initiatiefnemer van het Leerpark. Tussen de gebruiker van de ruimte en Da Vinci kan een samenwerking worden aangegaan in het kader van het leveren van één of meerdere stageplekken (stage overeenkomst).

Een afwijking van de bestemming is mogelijk via de ‘kruimelgevallenregeling’; artikel 2.12, eerste lid onder a onder 2º van de Wabo, buitenplanse kleine afwijking. De looptijd van deze procedure is 8 weken (plus 6 weken bezwaartermijn). Belangrijk bij een aanvraag ‘kruimelgevallenregeling’ blijft dat er sprake moet zijn van een ‘leerbedrijf’.VLOEROPPERVLAKTE
Maria Montessorilaan 1N/ unit 4 is ca. 324 m² groot.
Voormelde oppervlakte is indicatief berekend op basis van een plattegrondtekening en informatie verkregen via de ontwikkelaar. De oppervlakte is zo secuur mogelijk vastgesteld, doch mag niet worden aangemerkt als verhuurbare oppervlakte zoals gedefinieerd door het Nederlands Normalisatie-instituut in bijlage B van NEN 2580.

GLOBALE INDELING
De unit is naar eigen idee en inzicht in te delen, af te werken en in te richten.

VOORZIENINGEN & INSTALLATIES ALGEMEEN
Verwarmingssysteem
De commerciële units worden aangesloten op de stadsverwarming installatie. Deze installatie wordt conform de richtlijnen van HVC Energie (HVC) uitgevoerd. Warmte van HVC is een milieuvriendelijke energievoorziening. Bij de verbranding van afval en de opwekking van elektriciteit komt veel warmte vrij die als bron gebruikt wordt om water te verhitten. Door een ondergronds leidingnetwerk wordt dit verwarmde (transport) water naar het complex getransporteerd.

De commerciële units zijn voorzien van een warmteaansluiting (midden temperatuur) met bijbehorende warmte unit, opgenomen in een separate meterkast aangebracht. De aansluitwaarde van deze warmte unit is tapwaterklasse CW4. De verdere installatie en aansluitingen vanaf de warmte unit in de meterkast zullen door en voor rekening en risico van de koper van een commerciële unit worden aangebracht.

Koeling HVC
In de commerciële units is standaard geen koeling opgenomen. Er is echter door HVC wel koude vanuit een WKO installatie te leveren. Er is daardoor in het ontwerp een koude meterkast met aansluitingen voorzien. Hierin wordt door HVC koude aanvoer- en retour binnengebracht en afgedopt. De overige installatie, inclusief de benodigde aflever set HVC, kan door de koper worden aangevraagd. Het plaatsen van airconditioners is niet toegestaan zonder toestemming van HVC.

Gas
De commerciële units worden niet van gas voorzien.

Water
Ten behoeve van de waterinvoer is een wateraansluiting in de meterkast van de commerciële units opgenomen. De verdere waterinstallatie na de meterkast zal door en voor rekening en risico van de koper van de commerciële unit worden aangebracht. Er zijn standaard geen warmwaterleidingen en/of aansluitingen opgenomen. Geadviseerd wordt om, indien gewenst door de koper, hiervoor een boiler te installeren. Eventueel kan bij tijdige aanvraag voor rekening en risico van de koper bij HVC een warmte unit met een warm tapwater worden aangevraagd.

Elektrotechnische installatie
In de exploitatie meterkast wordt een aansluiting op het elektranet met een maximaal aansluitvermogen van 3 x 35 ampère, geheel volgens de eisen van Stedin, aangebracht. De betaling van de aansluit- en inrichtingskosten zullen geschieden door en voor rekening van de koper van de commerciële unit. De verdere elektrische installatie na de aansluiting zal eveneens door de koper van de commerciële ruimte worden aangebracht.

Wandcontactdozen en loze leidingen
Alleen in de betonnen prefab wand van commerciële unit 4, zijn conform de tekening 4 loze wandcontact dozen aangebracht op een hoogte van 30 cm boven peil.
Aardingsinstallatie
Ten behoeve van de aarding van de elektrische installatie zal in de meterkast een stekeind BCU 25m2 met hoofdrail (HAR) worden aangebracht.

Mechanische installatie
Voor de mechanische ventilatie worden in de leidingschacht een toevoer- en afzuigkanaal van Ø400 mm aangelegd inclusief brandklep. Daarbij is uitgegaan van een maximale behoefte van circa 2.700 m3/uur. Deze kanalen eindigen in de commerciële units enerzijds en op het dak anderzijds. De verdere installatie en aansluitingen zullen door en voor rekening en risico van de koper van de commerciële unit worden aangebracht.

Brandbestrijding
Elke commerciële ruimte wordt voorzien van een 6 kg poederblusser.

Centrale antenne-installatie (UPC) en glasvezel (Reggefiber)
In de "koude" meterkast is een aansluitpunt voor het signaal (data en/of telefonie) van Reggefiber
voorzien. Het is verder aan de koper/ huurder om hier verder gebruik van te maken en er zijn verder geen aansluitpunten en/of verdere installaties in de basis opgenomen.

Kabel en leidingtracé bovenliggende woningen
Ten behoeve van het aanleggen van de installaties van de bovenliggende woningen worden leidingstroken met vertakkingen op beugels tegen de onderzijde van de 1e verdiepingsvloer van de commerciële units naar de leidingschachten en de meterkasten van de woningen aangebracht. Tevens zullen vanaf de leidingschachten van de bovenliggende woningen vuil- en schoonwater rioleringsleidingen op beugels tegen de onderzijde van de
  • Koop of huur

   Koop

  • Adres

   Maria Montessorilaan 1N

  • Plaats

   DORDRECHT

  • Postcode

   3312 KJ

  • Hoofdfunctie

   KANTOORRUIMTE

  • Bouwvorm

   Nieuwbouw

  • Totaal oppervlakte

   324

  • Parkeren

   verder langs openbare weg, betaald parkeren. Bij huur: € 1.000,-- per jaar per parkeerplaats Bij koop: € 14.500,-- per parkeerplaats

  • Aanvaarding

   In overleg

Neem contact op met Zoomer Makelaardij

Wilt u een bezichtiging en/of meer informatie over deze woning (Maria Montessorilaan 1N)? Vul dan onderstaand formulier in.


  U kunt hier kort en krachtig ter voorbereiding op het gewenste contact uw vraag stellen over

  Privacy

  Uw gegevens zijn altijd beschermd. Om uw contactverzoek te kunnen insturen hebben we op zijn minst goedkeuring voor het opslaan van uw gegevens nodig.

  Ik snap dat mijn gegevens worden opgeslagen.
  Uw gegevens zijn altijd veilig en worden nooit doorverwezen naar derde partijen.

  Ik sta open voor contact momenten.
  Wilt u vrijblijvend op de hoogte blijven van onze ontwikkelingen?

  * = verplicht veld