Herontwikkeling biedt nieuwe kansen

Om het rendement van uw vastgoedinvestering op de langere termijn optimaal te houden kan herontwikkeling van vastgoed een juiste keuze zijn.

Herontwikkelingsadvies

Zoomer Makelaardij verzorgt herontwikkelingsadviezen van incourant onroerend goed.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan verkrotte woningen, oude schoolgebouwen of industriële gebouwen die hun functie hebben verloren.

Hierbij wordt een dicht netwerk ingezet van kennis en kunde om een opdrachtgever een realistisch beeld te geven van de mogelijkheden tot herontwikkeling van een incourant object in relatie tot de marktomstandigheden en gewenste rendementen.

Een pand en locatie-analyse, bestemmingsvoorschriften, een kostenindicatie van de beoogde herontwikkeling, de te verwachten verkoopopbrengsten, een doelgroepbepaling, een geadviseerde verkoopstrategie maken o.a. deel uit van een herontwikkelingsadvies. Extern kunnen hierbij ook eventueel betrokken worden: bouwkundig advies, milieukundig advies, bouwhistorisch advies e.d.

Kosten

Wat kost een herontwikkelingsadvies?

De kosten hangen af van de aard en omvang van het betreffende onroerend goed alsmede de eisen waaraan het rapport vanuit de opdrachtgever dient te voldoen. Neemt u gerust contact met ons op voor een prijsindicatie.